Хирургија

E-mail Print PDF

Хируршки гранки
Раководител: Прим. Д-р Санде Стојаноски


Главна сестра: ДМС Македонка Илиевска

 • Дигестивна хирургија
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Раководител: д-р Драган Стошиќ Главна сестра: ДМС Весна Каранфилоска


Услуги на одделение:

 • Лапараскопска хирургија на жолчка, дебело црево, кила на стомачен ѕид,
 • Хирургија на хепатобилијарно стебло
 • Операции на панкреас и слезена
 • Онколошка хирургија на желудник, на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни)
 • Кила на стомачен ѕид

од областа на пластична хирургија се нудат следните услуги:

 • Операции од областа на пластична и реконструктивна хирургија
 • Блеферопластика (операции на спуштени очни капаци)
 • Реконструкција на тетиви
 • Oперација на тумори на кожа и пигментни лезии на кожата • Општа и ургентна хирургија
 • email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Раководител: д-р Драгиша Галески  Главна сестра: ДМС Ферија Алили

Услуги на одделение: на одделението за општа и ургентна хирургија се изведуваат следните хируршки интервенции

 • хирургија на хепатобилијарно стебло
 • лапараскопска хирургија на жолчка и слепо црево
 • операции на панкреас и слезина
 • онколошка хирургија на желудник на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни)
 • кили на стомачен ѕид
 • пилонидални синуси

од областа на торакална хирургија се нудат следните услуги:

 • операции на бели дробови
 • операции на тироидна жлезда
 • операции на дојки

 


 • Ортопедија и трауматологија
 • email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Раководител: д-р Јасмин Циривири Главна сестра: ДМС Снежана Савеска


Услуги на одделение: На одделение за ортопедија и травматологија се изведуваат следните операции
Од областа на ортопедија

 • комплетен преглед и дијагностика на болести на мускуло – скелетниот систем
 • ендопротетика на колк
 • ендопротетика на колено
 • ендопротетика на рамо
 • ревизии на ендопротези на колк
 • ревизии на ендопротези на колено
 • артроскопска дијагностика и третман на повреди на колено, рамо и скочен зглоб
 • лигаментопластика на преден и заден вкрстен лигамент
 • корективни остеотомии, тенотомии, фасциотомии
 • надворешна фиксација по метод на Илизаров

од областа на травматологија

 • конзервативен и оперативен третман на фрактури
 • оперативно решавање на фрактури со соодветен остеосинтетски материјал
 • оперативно решавање на фрактури на лицеви коски

 


 • Урологија
 • email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Раководител: д-р Анте Стефановски  Главна сестра: ДМС Маја Стојановиќ


Услуги на одделение: На одделението за урологија се изведуваат следните операции:

 • отворени операции на бубрег (поради бенигни и малигни тумори на бубрег и пиелон) – каменчиња во бубрег и пиелон, афункција на бубрег
 • отворени операции на уретер (поради калкулус и туморозни творби на уретер)
 • отворени операции на мочен меур (поради калкулус и туморозни промени, дивертикулуми, фистули итн.)
 • операции на тестис и пенис поради туморозни творби, ретенција на тестис
 • отворени операции на простата
 • ендоскопски операции (уретеролитотрипсија, цистолитотрипсија, трансуретрални ресекции на тумори во мочниот меур, трансуретрална ресекција на простата)
 • пласирање на сонди (поради калкулуси, блокада на работата на бубрезите)